I detnya bostadsprojektet De Schiethoek i belgiska Poelkapelle är de flesta av de 32 bostäderna almännyttiga  hyresrätter. När man kommer in i kvarteret slås man av färgsamspelet mellan fasaden och de sluttande taken mycket tack vare Rockpanel Colours RAL 7036 fasadbeklädnad.   

West-Vlaanderen in beweging (WVI), byggföretaget De Mandel, det allmännyttiga bostadsbolaget Ons Onderdak och  Langemark-Poelkapelles kommun har tillsammans förverkligat det nya bostadsprojektet De Schiethoek i Poelkapelle. För närvarande består projektet av 32 hyres- och ägarrätter. I framtiden kan kvarteret utvidgas till cirka 50 bostäder. Under planerings- och byggprocessen av det nya bostadsområdet har fokus legat på energi, tillgänglighet och funktionshindrade.  

Använda produkter:

Rockpanel Colours RAL 7036

1/6
Rockpanel Case Study Poelkappelle

Använda produkter: