I detnya bostadsprojektet De Schiethoek i belgiska Poelkapelle är de flesta av de 32 bostäderna almännyttiga  hyresrätter. När man kommer in i kvarteret slås man av färgsamspelet mellan fasaden och de sluttande taken mycket tack vare Rockpanel Colours RAL 7036 fasadbeklädnad.   

West-Vlaanderen in beweging (WVI), byggföretaget De Mandel, det allmännyttiga bostadsbolaget Ons Onderdak och  Langemark-Poelkapelles kommun har tillsammans förverkligat det nya bostadsprojektet De Schiethoek i Poelkapelle. För närvarande består projektet av 32 hyres- och ägarrätter. I framtiden kan kvarteret utvidgas till cirka 50 bostäder. Under planerings- och byggprocessen av det nya bostadsområdet har fokus legat på energi, tillgänglighet och funktionshindrade.  

Använda produkter:

Rockpanel Colours RAL 7036

Rockpanel Case Study Poelkappelle
Rockpanel Case Study Poelkappelle
Rockpanel Case Study Poelkappelle
Rockpanel Case Study Poelkappelle
Rockpanel Case Study Poelkappelle
Rockpanel Case Study Poelkappelle
Rockpanel Case Study Poelkappelle

Använda produkter: