ETA - E-EPD - ISO

Baserat på en ”Livscykel bedömning” (LCA) har BRE Global beviljat oss den Europeiska miljöprodukt deklarationen (E-EPD) som uppfyller EN15804, en miljönnorm för konstruktionsprodukter och -system. EPD gör det möjligt för tillverkaren att sänka kostnader, se komplexitet- och miljöinverkan, arkitekter att jämföra konkurrerande material utifrån ett miljöperspektiv samt att konstruktörer och fastighetsägare kan uppfylla krav från myndigheterna.

Certificate of Approval Environmental Profiles No: ENP 427

Europeiska miljöproduktdeklarationen

Rockpanel Durable
Rockpanel Durable ProtectPlus
Rockpanel FS-Xtra
Rockpanel FS-Xtra ProtectPlus

Rockpanel BRE Certified logo
rockpanel