Prestanda (DoP’s)

Här kan du hitta uppgifter om prestanda på Rockpanels karakteristiska egenskaper i överrensstämmelse med den ”Europeiska tekniska bedömningen” baserat på en ”Harmoniserad teknisk specifikation”.

> Rockpanel FS-Xtra 9 mm finish Colours/Rockclad (& ProtectPlus)

rockpanel