(Extra) Brandsäkerhet möter design

Rockpanel A2 skiva ( FS-Xtra-A2-s1, d0) Utvändiga Fasadskivor

Ladda ner Brandsäkerhetsbroschyren

På Rockpanel anser vi att alla förtjänar att befinna sig i en säker miljö. Var man än bor, arbetar, roar sig eller utbildar sig kommer säkerheten alltid först. För att garantera brandsäkerheten i höghus och högriskbyggnader behöver vi alla samarbeta. Var och en av oss bör ta ansvar och göra sin del.

Vi bygger framtiden tillsammans. Låt oss göra det på rätt sätt. Brandsäkert och framtidssäkert.

ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding

Extra säkerhet, med de avancerade egenskaperna som A2 (FS-Xtra) skivan från Rockpanel har ,erbjuds en ny dimension till din fasad design. En elegant kombination av brandsäkerhet med ett brett sortiment av estetiska lösningar samt RAL färger, gör att din byggnad uppnår och i vissa fall överstiger den Europeiska brandsäkerhets standarden.

Aluminium eller stålläkt

Monterad på aluminium eller stålläkt och fäst med blindnitar, i kombination med stenull, uppfyller Premium A2 (FS-Xtra) skivan den Europeiska brandklassen A2-s1, d0 och kan klassificeras som icke- brännbart material enligt de nationella byggnadskraven.

Ventilated sub-frame constructions with Rockpanel exterior cladding boards

Tjockare skiva med ännu fler fördelar

A2 (FS-Xtra)- skivan kan enkelt identifieras från standard Rockpanel Durable boards med en ökad tjocklek på 9mm. Denna tjocklek har också ytterligare fördelar:

  • Större spänningar kan uppnås,
  • Ge bättre prestanda i vindbelastningar,
  • Kostnadsbesparingar för bakkonstruktionen.

Var hållbarhet och brandsäkerhet går hand i hand

Med hållbarhet i hjärtat av alla våra Rockpanel produkter och tillverkningsprocesser kan arkitekter och föreskrivare försäkra sig om att produktens miljöpåverkan matchar deras brandkrav, uppfyller beklädnadsspecifikationer och ger allsidig designprestanda i en enda elegant och säkert paket.

Rockpanel A2 (FS-Xtra) fasadskiva är idealisk för applikationer där höga brandprestanda är önskvärda eller obligatoriska.

Allt du behöver veta om brandsäkra fasadbeklädnader

Vill du vara med på en djupgående presentation om brandsäkerhet? Vi kommer gärna förbi ditt kontor för en kostnadsfri Lunch & Learn-session om detta ämne.

Boka nu!
Corporate, meeting, business, team

Intresserad av ett gratis prov på Rockpanel A2 (FS-Xtra)?

Rockpanel skivan är inte bara ett brandsäkert material utan har även flera unika egenskaper för ditt projekt.

Skaffa ditt gratis Rockpanel A2 (FS-Xtra) prov

Läs mer om brandsäker fasadbeklädnad

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Högriskbyggnader

Vad är höghus och högriskbyggnader?

When it comes to fire safety, two types of buildings need some extra attention: high-rise and high-risk buildings. What do these terms exactly mean? And what should you bear in mind to ensure optimum safety?

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Brandsäkerhetstermer

Brandsäkerhetstermer

Terminologin inom brandsäkerhet är sällan glasklar. Vad betyder egentligen brandhärdig och brandhämmande? Och vad innebär det när byggnadsmaterial kallas obrännbara, brännbara eller lättantändliga?

Ta reda på mer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Obrännbar fasadbeklädnad

Varför välja obrännbar fasadbeklädnad för höghus och högriskbyggnader?

För både höghus och högriskbyggnader kan en brand få katastrofala följder. I höga byggnader och på andra platser där många människor bor, sover och arbetar är det viktigt att (brand)säkerheten får full uppmärksamhet. Riskerna måste minimeras för att skydda (utsatta) användare.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Risker

Vad finns det för risker med fasadbeklädnad? Hur kan de hanteras?

Fasadbeklädnad och brandsäkerhet: mycket har skrivits och sagts om den här kombinationen. När brännbara material används som fasadbeklädnad eller när material monteras på fel sätt kan riskerna öka vad gäller brandsäkerhet.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Fasadbeklädnad

Hur tillverkas olika typer av fasadbeklädnad?

Vilka material används i de vanligaste typerna av fasadbeklädnad och vad har detta att göra med brandsäkerhet?

Ta reda på mer
Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
PCS-värdena

Varför är beklädnadsmaterialens värmevärde så viktigt?

Byggnadsmaterialets värmevärde har stor effekt på hur det beter sig om det börjar brinna. Jämför PCS-värdena för de vanligaste lösningarna inom fasadbeklädnad och ta reda på vad det innebär för din byggnads brandsäkerhet.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI-provning

SBI-provning: Varför är detta ledande inom brandsäkerhetsprovning?

Den ledande standarden för brandklassificering av byggprodukter och byggnadselement i Europa är EN 13501-1 (Euroklass-systemet). I centrum för denna klassificering står provning av enstaka brinnande föremål (SBI-provning).

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklass-systemet

Euroklass-systemet: en gemensam brandsäkerhetsstandard

Euroklass-systemet (EN13501-1) är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial. Det är obligatoriskt att använda detta standardiserade system med konsekventa kvalitetsnivåer.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Temperatur

Vid vilken temperatur börjar fasadbeklädnad brinna och generera rök?

Idag utvecklas bränder 5 till 10 gånger snabbare än på 1950-talet. En byggnads brandegenskaper har därför stor inverkan på säkerheten för människorna i byggnaden och för räddningspersonalen.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
A och B skiva

Vad innebär egentligen A2? Vad är det för skillnad på en ”A”-skiva och ”B”-skiva

Euroklass-systemet, som är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial, utgörs av följande nivåer: A1, A2, B, C, D, E och F.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Brandföreskrifter

När börjar brand- föreskrifter gälla? Börjar de gälla vid en viss höjd?

Det kan vara en rejäl utmaning att följa brandföreskrifter. Brandföreskrifter och byggregler ser olika ut i olika länder. Dessutom är föreskrifterna ofta inaktuella.

Ta reda på mer
rockpanel