Vad innebär egentligen A2? Vad är det för skillnad på en ”A”-skiva och ”B”-skiva

Ladda ned vår broschyr och ta reda på mer

Euroklass-systemet, som är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial, utgörs av följande nivåer: A1, A2, B, C, D, E och F. Både A1 och A2 innebär att det klassificerade materialet är obrännbart. Nivå B–F används för brännbara material, men det finns stora skillnader mellan dem. Det är obligatoriskt att använda detta standardiserade system med konsekventa kvalitetsnivåer. Men fortfarande förekommer ofta hänvisningar till äldre standarder. Det leder till otydlighet och felaktigheter, eftersom dessa kan bygga på helt andra provningsmetoder.

Provning av brandegenskaper

Euroklass-systemet bygger i princip på samlade provningsresultat där allt striktare krav måste uppfyllas för varje klass. I klass F provas ingenting, eller så har produkten misslyckats med att uppfylla kriterierna för en högre nivå. För klass E görs endast en provning med en liten låga under kort tid. För klass D till B används metoden för provning av enstaka brinnande föremål (SBI-provning).

En produkt kan klassificeras som A1 eller A2 efter provning som visar på obrännbarhet. Här definieras värmevärdet, som ska vara mycket lågt.

Brandbeteende för olika Euroklass B-skivor

Vi rekommenderar alltid att man använder obrännbara material som fasadbeklädnad (och isolering) i höghus och högriskbyggnader. Detta motsvarar material i Euroklass A1 och A2.

Beklädnad i Euroklass B passar utmärkt för många användningsområden (t.ex. villor och lågriskbyggnader), särskilt i kombination med obrännbar stenullsisolering. Men det är viktigt att ha i åtanke att inte alla B-paneler är likadana. För det första är det viktigt att ta hänsyn till vilket material de är tillverkade av (brännbart eller obrännbart) och vad de har för värmevärde. Värmevärdet varierar stort mellan olika Euroklass B-skivor. Även mängden bindemedel är en viktig faktor.

Varför är fasadbeklädnadens värmevärde så viktigt?

Jämfört med andra Euroklass B-skivor har Rockpanel ett mycket lågt värmevärde, vilket innebär att det inte innehåller så mycket organiskt material som kan bidra till brand. Vid en brand bryts bindemedlet ned men börjar inte brinna, eftersom kärnan av basaltfibrer inte är brännbar.

Trots att HPL-paneler har ett mycket högt värmevärde är även de Euroklass B-klassificerade. Det beror på att de tillsatta brandskyddsmedlen saktar ned antändningen under den begränsade tidsperiod och med den begränsade brandbelastning som en SBI-provning omfattar. I verkliga livet bryts brandskyddsmedlen ned efter ett tag och panelen bidrar då ändå stort till branden på grund av det höga värmeinnehållet. Rockpanel skulle däremot inte börja brinna, tack vare basaltkärnan och det mycket låga värmeinnehållet.

Allt du behöver veta om brandsäkra fasadbeklädnader

Vill du vara med på en djupgående presentation om brandsäkerhet? Vi kommer gärna förbi ditt kontor för en kostnadsfri Lunch & Learn-session om detta ämne.

Corporate, meeting, business, team

Intresserad av ett gratis prov på Rockpanel A2 (FS-Xtra)?

Rockpanel skivan är inte bara ett brandsäkert material utan har även flera unika egenskaper för ditt projekt.

Skaffa ditt gratis Rockpanel A2 (FS-Xtra) prov

Mer information om brandsäkerhet

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Högriskbyggnader

Vad är höghus och högriskbyggnader?

When it comes to fire safety, two types of buildings need some extra attention: high-rise and high-risk buildings. What do these terms exactly mean? And what should you bear in mind to ensure optimum safety?

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Brandsäkerhetstermer

Brandsäkerhetstermer

Terminologin inom brandsäkerhet är sällan glasklar. Vad betyder egentligen brandhärdig och brandhämmande? Och vad innebär det när byggnadsmaterial kallas obrännbara, brännbara eller lättantändliga?

Ta reda på mer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Obrännbar fasadbeklädnad

Varför välja obrännbar fasadbeklädnad för höghus och högriskbyggnader?

För både höghus och högriskbyggnader kan en brand få katastrofala följder. I höga byggnader och på andra platser där många människor bor, sover och arbetar är det viktigt att (brand)säkerheten får full uppmärksamhet. Riskerna måste minimeras för att skydda (utsatta) användare.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Risker

Vad finns det för risker med fasadbeklädnad? Hur kan de hanteras?

Fasadbeklädnad och brandsäkerhet: mycket har skrivits och sagts om den här kombinationen. När brännbara material används som fasadbeklädnad eller när material monteras på fel sätt kan riskerna öka vad gäller brandsäkerhet.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Fasadbeklädnad

Hur tillverkas olika typer av fasadbeklädnad?

Vilka material används i de vanligaste typerna av fasadbeklädnad och vad har detta att göra med brandsäkerhet?

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklass-systemet

Euroklass-systemet: en gemensam brandsäkerhetsstandard

Euroklass-systemet (EN13501-1) är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial. Det är obligatoriskt att använda detta standardiserade system med konsekventa kvalitetsnivåer.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI-provning

SBI-provning: Varför är detta ledande inom brandsäkerhetsprovning?

Den ledande standarden för brandklassificering av byggprodukter och byggnadselement i Europa är EN 13501-1 (Euroklass-systemet). I centrum för denna klassificering står provning av enstaka brinnande föremål (SBI-provning).

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Temperatur

Vid vilken temperatur börjar fasadbeklädnad brinna och generera rök?

Idag utvecklas bränder 5 till 10 gånger snabbare än på 1950-talet. En byggnads brandegenskaper har därför stor inverkan på säkerheten för människorna i byggnaden och för räddningspersonalen.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Brandföreskrifter

När börjar brand- föreskrifter gälla? Börjar de gälla vid en viss höjd?

Det kan vara en rejäl utmaning att följa brandföreskrifter. Brandföreskrifter och byggregler ser olika ut i olika länder. Dessutom är föreskrifterna ofta inaktuella.

Ta reda på mer
rockpanel