När börjar brand- föreskrifter gälla? Börjar de gälla vid en viss höjd?

Ladda ned vår broschyr och ta reda på mer
Det kan vara en rejäl utmaning att följa brandföreskrifter. Brandföreskrifter och byggregler ser olika ut i olika länder. Dessutom är föreskrifterna ofta inaktuella. Eftersom de kom till i en tid då världen såg helt annorlunda ut (mindre hemelektronik, andra byggmetoder) är det mycket viktigt att välja en brandsäkerhetslösning som är framtidssäker.
Ta brandsäkerheten ett steg längre och bygg byggnader med lång livslängd. Gör dina byggnader framtidssäkra och brandsäkra.

Ställ brandsäkerheten i centrum i byggarbeten

För alla byggarbeten bör brandsäkerheten stå i centrum, oavsett byggnadens typ eller höjd. Även om det finns regler och föreskrifter för vad som räknas som höghus behöver du vara medveten om brandriskerna för alla slags byggnader. Säkerheten för människorna i byggnaden ska ha högsta prioritet, under alla omständigheter.

Brandföreskrifter och arbetet med brandsäkerhet träder in så fort du överväger en viss byggnad, oavsett om byggnaden är ny eller renoverad. Riskhantering och riskbedömning är viktiga aspekter med tanke på hur en brand kan påverka en byggnad, de som bor i eller använder den och ägaren. Det är inte bara en enda person som arbetar med utformning och uppförande av en byggnad som behöver ta hänsyn till dessa aspekter, utan alla som medverkar i processen (arkitekter, entreprenörer, montörer, byggnadsägare osv.).

Det bästa är att anlägga ett brett perspektiv på brandsäkerhet. Detta omfattar inte bara fasadbeklädnad eller isoleringsmaterial, utan många fler tekniska aspekter: användning av brandceller i byggnaden, brandtätning, en utrymnings- och beredskapsplan med mera. Startpunkten för arbetet med brandsäkerhet är projektets utformningsfas. Fundera på om du vill följa byggreglerna, som ofta bara uppfyller minimikraven för brandsäkerhet, eller om du vill gå steget längre och säkerställa att byggnaden förblir brandsäker i många år framöver och därmed behåller sitt ekonomiska värde. Om du väljer det senare borde det vara ett enkelt val att välja obrännbara material. På så sätt bygger du bort riskerna med brännbara material och du bidrar till en mer brandsäker och hållbar byggnad.

Räcker det inte att jag följer nationella byggregler?

Nationella byggregler är ofta föråldrade, eftersom de infördes för många år sedan och inte har uppdaterats sedan dess. De är därför inte helt relevanta för moderna byggen, till exempel med tanke på den ökade brandbelastningen (konsumentelektronik, fler möbler, nya byggnadsmaterial och moderna byggmetoder).

Föreskrifterna i många europeiska länder innehåller inga krav på användning av obrännbara material. För att en byggnad ska vara helt brandsäker krävs mer än att bara följa dessa föreskrifter, som ofta bara är ett minimum. Genom att använda obrännbara material för fasadbeklädnad säkerställs högsta möjliga säkerhet om det skulle börja brinna i en byggnad eller en extern källa som en papperskorg eller ett fordon. Man bör även säkerställa att den provade byggsatsen (med en viss brandklassificering såsom A2 eller B) också används i slutanvändningen.

Mer information om brandsäkerhet

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Högriskbyggnader

Vad är höghus och högriskbyggnader?

When it comes to fire safety, two types of buildings need some extra attention: high-rise and high-risk buildings. What do these terms exactly mean? And what should you bear in mind to ensure optimum safety?

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Brandsäkerhetstermer

Brandsäkerhetstermer

Terminologin inom brandsäkerhet är sällan glasklar. Vad betyder egentligen brandhärdig och brandhämmande? Och vad innebär det när byggnadsmaterial kallas obrännbara, brännbara eller lättantändliga?

Ta reda på mer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Obrännbar fasadbeklädnad

Varför välja obrännbar fasadbeklädnad för höghus och högriskbyggnader?

För både höghus och högriskbyggnader kan en brand få katastrofala följder. I höga byggnader och på andra platser där många människor bor, sover och arbetar är det viktigt att (brand)säkerheten får full uppmärksamhet. Riskerna måste minimeras för att skydda (utsatta) användare.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Risker

Vad finns det för risker med fasadbeklädnad? Hur kan de hanteras?

Fasadbeklädnad och brandsäkerhet: mycket har skrivits och sagts om den här kombinationen. När brännbara material används som fasadbeklädnad eller när material monteras på fel sätt kan riskerna öka vad gäller brandsäkerhet.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Fasadbeklädnad

Hur tillverkas olika typer av fasadbeklädnad?

Vilka material används i de vanligaste typerna av fasadbeklädnad och vad har detta att göra med brandsäkerhet?

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklass-systemet

Euroklass-systemet: en gemensam brandsäkerhetsstandard

Euroklass-systemet (EN13501-1) är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial. Det är obligatoriskt att använda detta standardiserade system med konsekventa kvalitetsnivåer.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI-provning

SBI-provning: Varför är detta ledande inom brandsäkerhetsprovning?

Den ledande standarden för brandklassificering av byggprodukter och byggnadselement i Europa är EN 13501-1 (Euroklass-systemet). I centrum för denna klassificering står provning av enstaka brinnande föremål (SBI-provning).

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Temperatur

Vid vilken temperatur börjar fasadbeklädnad brinna och generera rök?

Idag utvecklas bränder 5 till 10 gånger snabbare än på 1950-talet. En byggnads brandegenskaper har därför stor inverkan på säkerheten för människorna i byggnaden och för räddningspersonalen.

Ta reda på mer
rockpanel