Hur tillverkas olika typer av fasadbeklädnad?

Ladda ned vår broschyr och ta reda på mer

Vilka material används i de vanligaste typerna av fasadbeklädnad och vad har detta att göra med brandsäkerhet?

ACP och ACM: vad finns det för brandsäkerhetsrisker?

ACP (aluminiumkompositpaneler) eller ACM (aluminiumkompositmaterial är platta paneler som består av två tunna bandlackerade aluminiumskivor, som laminerats samman med en kärna av annat material. Kärnan i ACP är oftast polyeten (PE) eller polyuretan (PU). Dessa material är brännbara och har dåliga brandtekniska egenskaper. För att förbättra deras egenskaper kan de behandlas med flamhämmande medel/flamskyddsmedel eller bytas ut helt mot en mineralkärna så att de brandtekniska egenskaperna förbättras. ACP används ofta som utvändig byggnadsbeklädnad (fasad), isolering och skyltning.

Hur tillverkas högtryckslaminat (HPL)?

HPL-paneler (högtryckslaminat) tillverkas av hartsimpregnerade cellulosaskikt som härdas under värme och högt tryck. Några av de olika skikten utgörs av overlaypapper, dekorpapper och kraftpapper. HPL-paneler består av omkring 60–70 % papper och omkring 30–40 % värmehärdande harts. Alla dessa material är naturligt brännbara och har därför dåliga brandtekniska egenskaper. Egenskaperna kan förbättras genom att man tillsätter flamskyddsmedel, men materialens värmeinnehåll förblir högt.

Fibercement och brandsäkerhet

Fibercement är ett kompositmaterial som består av cement förstärkt av cellulosafibrer. Fibercementskivor kan målas eller betsas i förväg eller efter monteringen. Fibercementskivor har ett mycket gott brandbeteende tack vare det låga värmeinnehållet.

Stenullsfibrer – naturligt brandtåligt

Rockpanel-skivor tillverkas av högt komprimerade stenullsfibrer från naturmaterialet basalt (en vulkanisk bergart). Panelerna har ett dekorativt ytskikt. För att binda fibrerna används små mängder värmehärdande harts. Resultatet är en panel med lågt värmeinnehåll och mycket goda brandtekniska egenskaper.

Insidan är viktigast. Kompromissa inte med säkerheten.

Mer information om brandsäkerhet

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Högriskbyggnader

Vad är höghus och högriskbyggnader?

When it comes to fire safety, two types of buildings need some extra attention: high-rise and high-risk buildings. What do these terms exactly mean? And what should you bear in mind to ensure optimum safety?

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Brandsäkerhetstermer

Brandsäkerhetstermer

Terminologin inom brandsäkerhet är sällan glasklar. Vad betyder egentligen brandhärdig och brandhämmande? Och vad innebär det när byggnadsmaterial kallas obrännbara, brännbara eller lättantändliga?

Ta reda på mer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Obrännbar fasadbeklädnad

Varför välja obrännbar fasadbeklädnad för höghus och högriskbyggnader?

För både höghus och högriskbyggnader kan en brand få katastrofala följder. I höga byggnader och på andra platser där många människor bor, sover och arbetar är det viktigt att (brand)säkerheten får full uppmärksamhet. Riskerna måste minimeras för att skydda (utsatta) användare.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Risker

Vad finns det för risker med fasadbeklädnad? Hur kan de hanteras?

Fasadbeklädnad och brandsäkerhet: mycket har skrivits och sagts om den här kombinationen. När brännbara material används som fasadbeklädnad eller när material monteras på fel sätt kan riskerna öka vad gäller brandsäkerhet.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklass-systemet

Euroklass-systemet: en gemensam brandsäkerhetsstandard

Euroklass-systemet (EN13501-1) är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial. Det är obligatoriskt att använda detta standardiserade system med konsekventa kvalitetsnivåer.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI-provning

SBI-provning: Varför är detta ledande inom brandsäkerhetsprovning?

Den ledande standarden för brandklassificering av byggprodukter och byggnadselement i Europa är EN 13501-1 (Euroklass-systemet). I centrum för denna klassificering står provning av enstaka brinnande föremål (SBI-provning).

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Temperatur

Vid vilken temperatur börjar fasadbeklädnad brinna och generera rök?

Idag utvecklas bränder 5 till 10 gånger snabbare än på 1950-talet. En byggnads brandegenskaper har därför stor inverkan på säkerheten för människorna i byggnaden och för räddningspersonalen.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
A och B skiva

Vad innebär egentligen A2? Vad är det för skillnad på en ”A”-skiva och ”B”-skiva

Euroklass-systemet, som är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial, utgörs av följande nivåer: A1, A2, B, C, D, E och F.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Brandföreskrifter

När börjar brand- föreskrifter gälla? Börjar de gälla vid en viss höjd?

Det kan vara en rejäl utmaning att följa brandföreskrifter. Brandföreskrifter och byggregler ser olika ut i olika länder. Dessutom är föreskrifterna ofta inaktuella.

Ta reda på mer
rockpanel