Varför är beklädnadsmaterialens värmevärde så viktigt?

Byggnadsmaterialets värmevärde har stor effekt på hur det beter sig om det börjar brinna. Jämför PCS-värdena för de vanligaste lösningarna inom fasadbeklädnad och ta reda på vad det innebär för din byggnads brandsäkerhet.

Varför är beklädnadsmaterialens värmevärde så viktigt?

Värmevärdet anger hur mycket energi som utvecklas vid fullständig förbränning av ett material. Denna mängd energi avgör hur mycket värme ett visst material bidrar med till en brand. Mer värme innebär helt enkelt att branden sprids snabbare. En panels värmeinnehåll anges av dess PCS-värde (en förkortning av den franska termen ”pouvoir calorifique supérieur”). Ju högre PCS-värde, desto mer värmeinnehåll har panelen. Obrännbara fasadmaterial (Euroklass A1 och A2) har ett mycket lågt värmevärde och därmed ett mycket lågt bidrag till branden. Klassificeringen av dessa obrännbara material har en övre gräns för PCS-värdena.

Jämförelse av PCS-värden

I allmänhet gäller att ju lägre värmevärde (PCS-värde) en produkt har, desto bättre är den ur brandsäkerhetssynpunkt. Men vad innebär då detta? När det gäller PCS-värde urskiljer sig två typer av paneler: fibercement och stenull (Rockpanel). Båda dessa har ett mycket lågt värmevärde. Stenull tillverkas exempelvis av basalt, en naturlig vulkanisk bergart, som klarar extremt höga temperaturer helt naturligt.

Des agents ignifuges sont utilisés pour masquer des pouvoirs calorifiques élevés

Är HPL-paneler brandsäkra?

HPL-paneler innehåller mängder med organiskt material som antänds vid uppvärmning. Det är alltså brännbart, vilket förklarar varför tillverkarna väljer att använda brandskyddsmedel i sådana produkter. De behövs för att produkten ska uppfylla kraven i en provning av enstaka brinnande föremål (SBI) . Men för att lösningen ska vara helt brandsäker rekommenderas användning av obrännbara paneler, för att slippa riskerna med paneler som behandlats med brandskyddsmedel för att ”maskera” det höga värmevärdet.

Mer information om brandsäkerhet

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Högriskbyggnader

Vad är höghus och högriskbyggnader?

When it comes to fire safety, two types of buildings need some extra attention: high-rise and high-risk buildings. What do these terms exactly mean? And what should you bear in mind to ensure optimum safety?

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Brandsäkerhetstermer

Brandsäkerhetstermer

Terminologin inom brandsäkerhet är sällan glasklar. Vad betyder egentligen brandhärdig och brandhämmande? Och vad innebär det när byggnadsmaterial kallas obrännbara, brännbara eller lättantändliga?

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Risker

Vad finns det för risker med fasadbeklädnad? Hur kan de hanteras?

Fasadbeklädnad och brandsäkerhet: mycket har skrivits och sagts om den här kombinationen. När brännbara material används som fasadbeklädnad eller när material monteras på fel sätt kan riskerna öka vad gäller brandsäkerhet.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Fasadbeklädnad

Hur tillverkas olika typer av fasadbeklädnad?

Vilka material används i de vanligaste typerna av fasadbeklädnad och vad har detta att göra med brandsäkerhet?

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklass-systemet

Euroklass-systemet: en gemensam brandsäkerhetsstandard

Euroklass-systemet (EN13501-1) är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial. Det är obligatoriskt att använda detta standardiserade system med konsekventa kvalitetsnivåer.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI-provning

SBI-provning: Varför är detta ledande inom brandsäkerhetsprovning?

Den ledande standarden för brandklassificering av byggprodukter och byggnadselement i Europa är EN 13501-1 (Euroklass-systemet). I centrum för denna klassificering står provning av enstaka brinnande föremål (SBI-provning).

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Temperatur

Vid vilken temperatur börjar fasadbeklädnad brinna och generera rök?

Idag utvecklas bränder 5 till 10 gånger snabbare än på 1950-talet. En byggnads brandegenskaper har därför stor inverkan på säkerheten för människorna i byggnaden och för räddningspersonalen.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
A och B skiva

Vad innebär egentligen A2? Vad är det för skillnad på en ”A”-skiva och ”B”-skiva

Euroklass-systemet, som är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial, utgörs av följande nivåer: A1, A2, B, C, D, E och F.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Brandföreskrifter

När börjar brand- föreskrifter gälla? Börjar de gälla vid en viss höjd?

Det kan vara en rejäl utmaning att följa brandföreskrifter. Brandföreskrifter och byggregler ser olika ut i olika länder. Dessutom är föreskrifterna ofta inaktuella.

Ta reda på mer
rockpanel