Vid vilken temperatur börjar fasadbeklädnad brinna och generera rök?

Ladda ned vår broschyr och ta reda på mer

Idag utvecklas bränder 5 till 10 gånger snabbare än på 1950-talet. En byggnads brandegenskaper har därför stor inverkan på säkerheten för människorna i byggnaden och för räddningspersonalen.

Brännbara material kan bidra till att branden sprider sig och ge upphov till giftig rök, vilket medför enorma risker för människorna i byggnaden.

Vi anser att alla förtjänar att befinna sig i en säker miljö. Var man än bor, arbetar, roar sig eller utbildar sig kommer säkerheten alltid först. Obrännbara byggnadsmaterial är det enda rätta.

Brännbara material och rökbildning

Inandning av giftig rök orsakar fler brandrelaterade dödsfall än själva bränderna. Alla brännbara material ger upphov till en viss mängd giftig rök när de brinner. Hur mycket giftig rök som produceras beror på materialet, mängden tillgänglig syre och hur länge det brinner.

I början av branden innan övertändning inträffar kommer rök från de första antända föremålen, ofta möbler och annat innehåll i rummet. När elden utvecklas och når övertändningsnivå ökar rökens mängd och giftighet väsentligt. Branden kan sedan fortsätta att sluka rummets innehåll och det brännbara byggnadsmaterialet (inklusive byggnadens exteriör om branden tränger ut genom fönstren), vilket ger ytterligare näring åt branden och ökar mängden giftig rök. Eld och rök som sprids genom byggnaden och uppför fasaden är ett hot även mot dem som befinner sig långt från brandens startpunkt, och gör det svårare att ta sig ut ur byggnaden.

Hur beter sig Rockpanel-fasadbeklädnad under en brand?

Kärnmaterialet i Rockpanel-skivorna är basalt, en vulkanisk bergart som inte brinner. Den smälter endast vid extremt höga temperaturer (1 000 grader Celsius eller högre). Rockpanel-fasadskivor har därför ett mycket lågt värmeinnehåll. Värmeinnehållet kommer från den lilla mängden bindemedel som bryts ned vid en brand. Men tack vare stenullsfibrerna i panelerna börjar det inte brinna. Det låga värmevärdet innebär att panelernas bidrag till en brand är mycket begränsat.

Brandsäkerhet i ett större sammanhang

Det är viktigt att notera att Rockpanel-skivor, precis som alla andra fasadbeklädnadspaneler, alltid ingår i en byggsats som omfattar paneler, isoleringsmaterial och underramar. Det finns alla möjliga slags isoleringsmaterial och underramar, som alla har olika brandbeteende och bidrar till rökbildning i olika grad. När det gäller rökbildning går det att bygga bort risken genom att enbart använda obrännbara material.

Allt du behöver veta om brandsäkra fasadbeklädnader

Vill du vara med på en djupgående presentation om brandsäkerhet? Vi kommer gärna förbi ditt kontor för en kostnadsfri Lunch & Learn-session om detta ämne.

Corporate, meeting, business, team

Intresserad av ett gratis prov på Rockpanel A2 (FS-Xtra)?

Rockpanel skivan är inte bara ett brandsäkert material utan har även flera unika egenskaper för ditt projekt.

Skaffa ditt gratis Rockpanel A2 (FS-Xtra) prov

Mer information om brandsäkerhet

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Högriskbyggnader

Vad är höghus och högriskbyggnader?

When it comes to fire safety, two types of buildings need some extra attention: high-rise and high-risk buildings. What do these terms exactly mean? And what should you bear in mind to ensure optimum safety?

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Brandsäkerhetstermer

Brandsäkerhetstermer

Terminologin inom brandsäkerhet är sällan glasklar. Vad betyder egentligen brandhärdig och brandhämmande? Och vad innebär det när byggnadsmaterial kallas obrännbara, brännbara eller lättantändliga?

Ta reda på mer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Obrännbar fasadbeklädnad

Varför välja obrännbar fasadbeklädnad för höghus och högriskbyggnader?

För både höghus och högriskbyggnader kan en brand få katastrofala följder. I höga byggnader och på andra platser där många människor bor, sover och arbetar är det viktigt att (brand)säkerheten får full uppmärksamhet. Riskerna måste minimeras för att skydda (utsatta) användare.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Risker

Vad finns det för risker med fasadbeklädnad? Hur kan de hanteras?

Fasadbeklädnad och brandsäkerhet: mycket har skrivits och sagts om den här kombinationen. När brännbara material används som fasadbeklädnad eller när material monteras på fel sätt kan riskerna öka vad gäller brandsäkerhet.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Fasadbeklädnad

Hur tillverkas olika typer av fasadbeklädnad?

Vilka material används i de vanligaste typerna av fasadbeklädnad och vad har detta att göra med brandsäkerhet?

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklass-systemet

Euroklass-systemet: en gemensam brandsäkerhetsstandard

Euroklass-systemet (EN13501-1) är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial. Det är obligatoriskt att använda detta standardiserade system med konsekventa kvalitetsnivåer.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI-provning

SBI-provning: Varför är detta ledande inom brandsäkerhetsprovning?

Den ledande standarden för brandklassificering av byggprodukter och byggnadselement i Europa är EN 13501-1 (Euroklass-systemet). I centrum för denna klassificering står provning av enstaka brinnande föremål (SBI-provning).

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
A och B skiva

Vad innebär egentligen A2? Vad är det för skillnad på en ”A”-skiva och ”B”-skiva

Euroklass-systemet, som är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial, utgörs av följande nivåer: A1, A2, B, C, D, E och F.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Brandföreskrifter

När börjar brand- föreskrifter gälla? Börjar de gälla vid en viss höjd?

Det kan vara en rejäl utmaning att följa brandföreskrifter. Brandföreskrifter och byggregler ser olika ut i olika länder. Dessutom är föreskrifterna ofta inaktuella.

Ta reda på mer
rockpanel