Det finns inga gränser

Utmed taklinjen och övriga detaljer

Din kreativitet behöver inte vara begränsad till byggnadens fasad – det finns inga gränser. Rockpanelskivornas unika egenskaper gör att du kan utforma takdetaljer och annat för att tillgodose dina krav. Du kan skapa vilket utseende som helst, oavsett om du gör det med rena och strukturerade linjer, eller t.o.m. med en helgjuten princip under vissa omständigheter. Skivorna kan enkelt skäras till på plats, vilket gör att du utan problem kan förverkliga varje liten takdetalj.

New build of Nursery with Rockpanel Colours in Dury, France

Blick för detaljer

Perfekt installation med vårt stora sortiment av fästalternativ och profiler som kan användas och anpassas från fall till fall. Och eftersom alla våra skivor, fästsystem och profiler levereras i RAL/NCS-färger, passar de alltid perfekt till alla övriga byggkomponenter och element.

Nybyggnad & renovering

Oavsett om ditt uppdrag är nybyggnad eller renovering, kan Rockpanel användas till arbeten med takrännor och takfotsbräder. Nedan hittar du fyra detaljerade beskrivningar av Rockpaneltillämpningar för takrännor och takfotsbräder till nya byggnader samt för renovering.

Takränna

Takränna – nybygge Takränna – renovering

1. Rockpanel skiva  / 2. Träram / 3. Distansprofil (H-profil)

Takfotsinklädnad

Takfotsinklädnad – nybygge Takfotsinklädnad – renovering

1. Rockpanelskiva / 2. Träram / 4. Regntätning

Våra skivor används ofta till:

Fördelarna är uppenbara

Rockpanel produkterna har en unik tillverkningsprocess som bygger in reella fördelar i varje skiva som vi producerar jämfört med traditionella byggmaterial, som t.ex. multiplex-, fibercement- och HPL-plattor (högtryckslaminat).

Fördelarna med Rockpanel skivor:

 • Lätta och lätthanterliga.
 • Lika lättarbetade som trä – urskärningar och andra detaljer kan enkelt göras på byggplatsen med vanliga träbearbetningsverktyg.
 • Väder- och fuktbeständiga. Rockpanel produkterna delamineras eller ruttnar inte och kanterna behöver inte tätas.
 • Skruvar eller spikar i RAL-färger kan användas. Förborrning behövs inte alltid, men rekommenderas av praktiska skäl.
 • Praktiskt taget osynliga när de monteras med spik i RAL-färger.
 • Lätta att böja och forma – i princip alla tänkbara konstruktioner kan kläs med Rockpanel produkter.
 • Små underhållsbehov – skivorna behåller sitt utseende under många år.
 • Installeras snabbt och lätt med mindre spill.

Skarvlös montering utmed taklinjen

En ytterligare fördel med Rockpanel skivorna är att de behåller sin form oavsett atmosfärförhållanden och plötsliga temperaturförändringar. Det gör att skivorna under vissa omständigheter kan monteras utan skarvar. Det gör att skivorna under vissa omständigheter kan monteras utan skarvar:

 • Endast för användning kring tak, t.ex. för takrännor, takfotsbrädor och taklinjen
 • Upp till 15 meters maxlängd
 • En underram i trä med vertikal tvärslåar för att hindra ramen från att slå sig
 • Träet skyddas av packningar på samtliga fogar i underramen
 • Expansionsfogar används i hela Rockpanelkonstruktionen
 • Finns endast i ljusa färger
Single Family House with Rockpanel Uni in Ertvelde, Belgium

Rockpanel skivor i oventilerade tillämpningar

Våra Rockpanel Colours (utan Protect Plus) samt Rockpanel Uni skivor kan användas i särskilda konstruktioner utan ventilation. I situationer där förhandskraven lätt kan uppfyllas, t.ex. som infällningsskivor och takkupor, gör konstruktionens sammanlagda tjocklek att den lämpar sig för isolering som leder till högre U-värde.

Detta gör att Rockpanel Colours (utan ProtectPlus) och Rockpanel Uni lämpar sig mycket väl för särskilda renoveringsprojekt. Det innebär att du kan:

 • skapas ytterligare utrymme för tjockare och effektivare isolering
 • göra konstruktionen smalare genom att använda samma isoleringstjocklek
 • installera utan att behöva ta bort eller byta ut den befintliga konstruktionen under vissa omständigheter
Unventilated application of Rockpanel Colours (excl. PP) and Rockpanel Uni

Förutsättningar för oventilerade tillämpningar med Rockpanel Colours (utan ProtectPlus) och Rockpanel Uni:

 • inomhusklimat med ett största ångtryck på 1 320 Pa (vanliga bostäder)
 • Sd-värdena för materialen på konstruktionens insida ner till isoleringen, ska tillsammans vara minst 10 m. Detta värde kan åstadkommas med ett 0,15 mm tjockt PE-membran som ångspärr och gipsvägg
 • Sd-värdena för materialen på konstruktionens utsida ner till isoleringen ska inte uppgå till mer än 2,5 m
 • the inside of the structure should be airtight so that no warm air (with many grams of moisture per m³) can penetrate the structure
 • the attachments of the boards to the structure should be water-tight, so that no rainwater or cleaning water can get behind the cladding. Due to this, horizontal joints are not allowed. At vertical joints a 3mm by 60mm EPDM self-adhesive foam gasket should be used
rockpanel