Fenomenet med dessa luddiga och ylleliknande trådar väckte intresse hos en forskargrupp