Brandsäkerhet

En brand kan få förödande konsekvenser. Den har inte bara en direkt inverkan på dem som bor eller arbetar i byggnaden, utan kan få enorma konsekvenser för ett samhälle. Därför sätter vi säkerheten i första rummet.

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Bygg brandsäkert. För säkerhets skull.

Naturligt obrännbart

Som arkitekt och planerare vill du att framtida generationer ska ha glädje av dina byggnader. Eftersom de är tidlösa. Och eftersom de är byggda så gediget och säkert att de människor som bor och arbetar i dem alltid är säkra. 

Därför är brandsäkerhet i enlighet med internationella standarder av största vikt. Dessa standarder blir allt mer krävande, av goda skäl. Vi på Rockpanel har tagit fram fasadlösningar med utmärkt brandbeteende, som uppfyller de strikta kraven i dagens europeiska direktiv. Våra skivor är tillgängliga i Euroklass A2-s1, d0. De innehåller knappt några brännbara material och är fria från brandskyddsmedel.

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade. Renovation. A2 fire rated boards

Inga brinnande droppar

Eftersom våra paneler är tillverkade av stenull klarar de extremt höga temperaturer. De har genomgått omfattande provning och har klassificerats som flamhärdiga byggnadsmaterial enligt relevanta brandsäkerhetsstandarder. Om det skulle börja brinna bidrar inte Rockpanel-fasadpaneler till brandspridning, eftersom inga brännbara delar kan falla av.

rockpanel