Obrännbara material (Euroklass A1 och A2) är det bästa valet för höghus och högriskbyggnader

Mer information om brandsäkerhet