Hållbart råmaterial
0

Varje år skapar jorden 38 000 gånger mer basalt än vad ROCKWOOL använder i produktionen av stenull.

Återvinningsbart råmaterial
0

Våra stenullsprodukter består av upp till 50 % återvunnet material.

”Med Rockpanels återvinningsprogram bidrar vi tillsammans till en mer hållbar framtid för kommande generationer”