Många fördelar
Rockpanel skivorna har en unik sammansättning som innebär samma livslängd som sten plus fördelen med att vara lika lättarbetade som trä.

De flesta av våra Rockpanelskivor levereras med en skyddsfilm för att de ska komma fram i perfekt skick. Skyddsfilmen kan användas för måttmarkering och som hjälp vid installationsprocessen.

När ska skyddsfilmen avlägsnas?:

  • efter montering, om de fästs mekaniskt med skruv eller spik
  • innan skivorna grundas för att limmas fast
  • före montering med spikpistol

Observera: Rockpanel Natural, Rockpanel Lines², Rockpanel Metals Aluminium White och Aluminium Grey samt Rockpanel Ply levereras utan skyddsfilm. Hantera dessa skivor särskilt varsamt.

rockpanel protective foil

01

Standardverktyg kan användas

Standardverktyg kan användas

När du ska skära till Rockpanel produkter, kan följande verktyg användas:- handsåg, t.ex. en hård fogsvans- cirkelsåg, t.ex. med fintandad klinga- figursåg, t.ex. en fintandad klinga för metall eller med volframbeläggningEftersom Rockpanelskivorna kan anpassas på plats med vanliga verktyg, blir det enklare med allt detaljarbete och avputsning och det behövs inga specialkunskaper.

02

(För-) borrning rekommenderas

(För-) borrning behövs inte alltid, men rekommenderas

Till skillnad från andra skivmaterial, är Rockpanel skivorna dimensionsstabila, varför man inte behöver oroa sig för att de blir skeva p.g.a. fluktuationer i temperatur eller fuktighet. Förborrning rekommenderas när skivorna ska fästas på träram med Rockpanel skruvar. När skivorna ska fästas vid en metallram med nitar, kan (för-)borrning göras med en snabbstålsborr.

03

Personligt skydd

Se upp med damm

Precis som när man sågar trä, rekommenderar vi att alla som skär och borrar i Rockpanel skivor bär ansiktsmask (typ P2) samt vanlig personlig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon och skyddshandskar. Vi rekommenderar också att skärutrustning med dammutsug används i väl ventilerat utrymme. Vid skärning/sågning utomhus ska utrustningen placeras så att vinden blåser bort dammet och skärutrustning med utsug ska om möjligt användas.

04

Säkert att arbeta

Det är säkert att arbeta med Rockpanel skivor

Rockpanel beklädnad tillverkas av basalt, en naturlig och hållbar vulkanisk bergart och är ett av de mest forskade och utprovade byggmaterialen på marknaden idag. Rockpanel produkterna är säkra att arbeta med och utgör ingen fara för de som arbetar med materialet.