Detalj 1-200

Mekanisk infästning på träläkt, vertikala fogar med EPDM skumremsa

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 1-201

Mekanisk infästning på träläkt, invändiga och utvändiga hörn

PDF | DWG | DXF | ZIP

detail 1-201

Detalj 1-203

Mekanisk infästning på träläkt på Rockpanel remsor

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 1-208

Mekanisk infästning på träläkt, utvändiga hörn med hörnprofil

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 1-306

Se samling av Easy Fix system

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 1-359

Mekanisk infästning på träläkt vid fönster (Easy Fix)

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 1-360

Lodrät detalj på montering vid fönsterbläck med Easy Fix

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 1-501

Mekanisk infästning av fasadskivor för nybyggnation

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 1-509

Mekanisk infästning vid taköverhäng, nybyggnation

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 1-552

Mekanisk infästning på träläkt vid sockelavslut

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 2-103

Horisontell detalj av montering med popnitar

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 2-200B

Horisontell detalj av skivor

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 2-201B

Horisontell detalj av hörnmontage

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 2-300

Horisontell detalj på fönstermontage av Rockpanelskivor

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 2-301

Horisontell detalj på fönstermontage med profil

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 2-350

Lodrät detalj på fönstermontage med Rockpanelskivor

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 2-351

Lodrät detalj på fönstermontage med profil

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 2-352

Lodrät detalj av fönstermontage med solskydd

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 2-500

Lodrät detalj på takkant

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 2-551

Lodrät detal av sockel med ventilationsprofil

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Detalj 2-552

Lodrät detalj på sockelkant

PDF | DWG | DXF | ZIP

Rockpanel CAD Drawings UK

Other documentation / Tools