ETA - E-EPD - ISO

Baserat på en ”Livscykel bedömning” (LCA) har BRE Global beviljat oss den Europeiska miljöprodukt deklarationen (E-EPD) som uppfyller EN15804, en miljönnorm för konstruktionsprodukter och -system. EPD gör det möjligt för tillverkaren att sänka kostnader, se komplexitet- och miljöinverkan, arkitekter att jämföra konkurrerande material utifrån ett miljöperspektiv samt att konstruktörer och fastighetsägare kan uppfylla krav från myndigheterna.

Europeiska miljöproduktdeklarationen

> Rockpanel Durable & A2

EPD logo