Made from stone

Sustainability relaunch hero 2

… om och om igen

Sten är inte bara ett av de äldsta byggmaterialen i världen. Det är fortfarande ett av de mest robusta och hållbara material vi känner till. Sten brinner inte, vilket ger fasadbeklädnad av stenull en naturlig brandbeständighet utan tillsats av flamskyddsmedel eller annan behandling. Det ger också fasadbeklädnaden ett naturligt fuktmotstånd samt bra hållbarhet och formfasthet. Dessa naturliga egenskaper kommer fasadbeklädnaden att behålla – utan ytterligare behandling – under produktens hela livslängd. Därefter kan den återvinnas till nya stenullsprodukter med samma egenskaper via vårt återvinningsprogram Rockcycle.

Läs mer om hur Rockpanel bidrar till en cirkulär ekonomi
rp process sustainability campaign se version

Rockpanel & hållbarhet

Vill du veta mer om Rockpanel och hållbarhet?