En EPD (Miljövarudeklaration) är en dokumentation som beskriver miljöpåverkan genom hela livscykeln
rockpanel sustainability production process