BREEAM certifieringen har främst fokus på miljöaspekterna för hållbarhet, men även social dynamik.
BREEAM används i mer än 70 länder.
0