Sedan människan började avverka skog har antalet träd i hela världen minskat med ca 46%!
0

Rockpanelfasadbeklädnad innehåller upp till 50% återvunnet material.
0