Produktion av basalt
0

Jorden producerar 38 000 gånger mer basalt varje år än vad hela ROCKWOOL-koncernen – som vi är en del av – använder för att tillverka stenull

Hög smältpunkt
0

Vi blandar basalt och återvunnet material och värmer upp blandningen till en temperatur på 1 500 °C. Sedan smälter vi den och köra runt den i en spinnmaskin. När stenullen är klar tillsätter vi en liten mängd bindemedel och sedan pressar vi samman materialet till skivor med hög densitet

Råmaterialet i våra fasadskivor är basalt och tillverkas av en blandning av basalt och återvunna material från andra industrier