rockpanel ease of use

Video

Rockpanel Taklinjen

En ytterligare fördel med Rockpanel skivorna är att de behåller sin form oavsett atmosfärförhållanden och plötsliga temperaturförändringar. Det gör att skivorna under vissa omständigheter kan monteras utan skarvar. Det gör att skivorna under vissa omständigheter kan monteras utan skarvar:

  • Endast för användning kring tak, t.ex. för takrännor, takfotsbrädor och taklinjen
  • Upp till 15 meters maxlängd
  • En underram i trä med vertikal tvärslåar för att hindra ramen från att slå sig
  • Träet skyddas av packningar på samtliga fogar i underramen
  • Expansionsfogar används i hela Rockpanelkonstruktionen
  • Finns endast i ljusa färger
Single Family House with Rockpanel Uni in Ertvelde, Belgium

Våra Rockpanel Colours (utan Protect Plus) samt Rockpanel Uni skivor kan användas i särskilda konstruktioner utan ventilation. I situationer där förhandskraven lätt kan uppfyllas, t.ex. som infällningsskivor och takkupor, gör konstruktionens sammanlagda tjocklek att den lämpar sig för isolering som leder till högre U-värde.

Detta gör att Rockpanel Colours (utan ProtectPlus) och Rockpanel Uni lämpar sig mycket väl för särskilda renoveringsprojekt. Det innebär att du kan:

  • skapas ytterligare utrymme för tjockare och effektivare isolering
  • göra konstruktionen smalare genom att använda samma isoleringstjocklek
  • installera utan att behöva ta bort eller byta ut den befintliga konstruktionen under vissa omständigheter
Unventilated application of Rockpanel Colours (excl. PP) and Rockpanel Uni