DGNB-systemet är baserat på tre centrala hållbarhetsområden, och som alla bedöms likvärdigt: miljö, ekonomi samt sociala och kulturella aspekter.