rp process sustainability campaign se version
Hållbart råmaterial
0

Varje år producerar jorden 38 000 gånger mer basalt än ROCKWOOL använder för att producera stenull.

Återvinningsbart råmaterial
0

Våra stenullprodukter består av upp till 50% återvunna material.