I oktober 2016 invigdes den nya grundskolan F. Socciarelli i Ancona i Italien. Tack vare en mycket effektiv byggprocess blev byggnaden färdigställd på mindre än 100 dagar, vilket var snabbare än förväntat.  Byggnaden består av fyra våningar varav tre ovan mark, och är byggd helt av limmat laminerat trä (limträ) med en en underkonstruktion av trä. Denna byggmetod användes för sin miljömässiga hållbarhet och för att den möjliggjorde kortare byggtid. Resultatet är en skolbyggnad som är både säker,funktionell och med en väldig fin estetik.

En nollenergiskola.

Stor vikt lades vid att göra byggnaden så energieffektiv som möjligt. Stenullsisoleringsprodukter från ROCKWOOL användes för att uppnå höga energieffektivitetsstandarder och optimerade inre mikroklimatförhållanden. Dessutom installerade byggföretaget Subissati styrda mekaniska ventilationssystem, strålningsbaserade golvvärme- och kylsystem med låg tröghet med värmepumpar och förnybara energisystem. En totempåle på skolgården visar ständigt realtidsdata över den nya byggnadens energiförbrukning.

Använda produkter:

Rockpanel Colours
Rockpanel Woods Marble Oak
ROCKWOOL REDAir and internal insulation

1/6
Rockpanel Case Study
Primary School Ancona
Rockpanel Colours
Rockpanel Woods Marble Oak

Använda produkter: