Fasaden på den nya förskolan Smilehullet i Beder, en liten stad strax söder om Århus i Danmark, stimulerar till lek och kreativitet. Den nya kompakta byggnaden har fönster i olika höjd och är utrustad med robusta fasadskivor i tre jordnära färger som ger en kreativ touch. Uttrycket och plandisponeringen från den tidigare byggnaden, som inhyste ett fritids, har smittat av på Beders nya förskola Smilehullet, som nu är öppet för barn och föräldrar.

Arkitekten Jeppe J. Kortegård, delägare Arkitekter Johansen & Rasmussen A/S som ansvarade för utformningen av den nya förskolan, berättar: ”Vi har använt flera av de befintliga konstruktionerna från den förra byggnaden och tillfört en våning. På grund av tomtens storlek var vi tvungna att bygga på höjden, vilket resulterade i en förskola som är både lekfull och kompakt i storleken.” Det faktum att byggnaden dagligen används av små barn återspeglas i fasadens utformning. Stor vikt har lagts vid att skapa ett välkomnande och barnvänligt utseende och uttryck.

Använda produkter:

Rockpanel Colours:
RAL9010 604 8

Special colours:
NCS s 3010-Y30R
NCS s 3020-Y30R

1/8
Case Study Børnehaven Smilehullet
Rockpanel Colours
RAL9010 604 8
Special colours: 
NCS s 3010-Y30R
NCS s 3020-Y30R

Använda produkter: