I Bovenkarspel i Nederländerna färdigställdes på kort tid nybyggnadsprojektet De Woonschakel, som består av 24 energineutrala bostäder. Ett ovanligt projekt eftersom enheterna byggdes på befintliga fundament. TBE-ZA, ett nederländskt arkitektkontor från Volendam ansvarade för designen och införlivade det innovativa ROCKWOOL® Rockzero(modulärt väggsystem) och Rockpanel fasadbeklädnad.

Rivning och byggnation av nya bostäder.

Ton Boukens var projektledare för De Woonschakel och ansvarade för rivningen av de gamla bostäderna och byggnationen av nya. ”På det nya bostadstomtent fanns tidigare  tvåvåningslägenheter från 1960-talet som bestod av en övervåning och nedervåning samt invändiga trappor som leder till entrén”, säger Boukens. ”Fastigheterna klarade inte längre gällande byggnormer. De var dåligt isolerade, uppfyllde inte brandsäkerhetskraven och de tekniska installationerna var helt föråldrade.

Använda produkter:

RAL 060 50 30 en RAL 7012 (bevestigd met een lijmsysteem).

1/6
Case study Bovenkarspel - Netherland
Newbuild 
Rockpanel Colour - RAL 060 50 30 en RAL 7012

Använda produkter: