Grund av många års frånvarande investeringar av resurser och infrastruktur hade skolan med det nya namnet Bromley Beacon Academy – Social, Emotional and Mental Health (SEMH) – fått kämpa med att tillgodose behoven hos eleverna, som alla har särskilda utbildningsbehov.

Byggnaden var i dåligt skick och hade fått dåliga omdömen i en Ofsted-rapport. Reaktionen på detta blev att inrättad en interimsstyrelse för att leda skolan och vända den dåliga utvecklingen. Skolan blev en del av den lokala gymnasieskolan med ännu fler elever och åldersgrupper.

Använda produkter:

Rockpanel Woods:
Ceramic Oak, Rhinestone oak, Marble Oak

Rockpanel Colours:
RAL 13 50 30, RAL 130 80 20, RAL 100 90 20

HERO
Rockpanel Case Study
Bromley Beacon Academy UK
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods Ceramic Oak
Rockpanel Woods Rhinestone oak
Rockpanel Woods Marble Oak)
Rockpanel Colours RAL 13 50 30
Rockpanel Colours RAL 130 80 20
Rockpanel Colours RAL 100 90 20
Rockpanel Case Study
Bromley Beacon Academy UK
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods Ceramic Oak
Rockpanel Woods Rhinestone oak
Rockpanel Woods Marble Oak)
Rockpanel Colours RAL 13 50 30
Rockpanel Colours RAL 130 80 20
Rockpanel Colours RAL 100 90 20
Rockpanel Case Study
Bromley Beacon Academy UK
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods Ceramic Oak
Rockpanel Woods Rhinestone oak
Rockpanel Woods Marble Oak)
Rockpanel Colours RAL 13 50 30
Rockpanel Colours RAL 130 80 20
Rockpanel Colours RAL 100 90 20
Rockpanel Case Study
Bromley Beacon Academy UK
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods Ceramic Oak
Rockpanel Woods Rhinestone oak
Rockpanel Woods Marble Oak)
Rockpanel Colours RAL 13 50 30
Rockpanel Colours RAL 130 80 20
Rockpanel Colours RAL 100 90 20
Rockpanel Case Study
Bromley Beacon Academy UK
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods Ceramic Oak
Rockpanel Woods Rhinestone oak
Rockpanel Woods Marble Oak)
Rockpanel Colours RAL 13 50 30
Rockpanel Colours RAL 130 80 20
Rockpanel Colours RAL 100 90 20
Rockpanel Case Study
Bromley Beacon Academy UK
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods Ceramic Oak
Rockpanel Woods Rhinestone oak
Rockpanel Woods Marble Oak)
Rockpanel Colours RAL 13 50 30
Rockpanel Colours RAL 130 80 20
Rockpanel Colours RAL 100 90 20

Använda produkter: