En helt ny träffpunk lyser upp på Ketelstraat i belgiska Mesen."Smyckeskrinet" är ett förnyelseprojekt i lokalsamhället och är en ny multifunktionell mötesplats för både ungdomar och äldre. Fasaden är beklädd med Rockpanel i en påfallande gyllene färg, med lekfulla linjer och oregelbundna former.  

Den lilla staden Mesen utlyste en tävling för att bygga en ny träffpunkt i ett lokalområde. I Belgien  bestäms storleken på offentliga projekt utifrån antalet allmännyttiga bostäder i kommunen. Därför fastställdes arealen för projektet till högst 100 kvadratmeter. "Jag tolkade därför utformningen som en byggnad på 10 × 10 kvadratmeter, bestående av ett allrum, nödvändiga sanitära installationer, ett kök, förråd och tekniskrum", förklarar arkitekten Stefan Feliers från ARC.   

Använda produkter:

Rockpanel Metals Yellow Gold

Rockpanel Case Study Mesen
Rockpanel Case Study Mesen
Rockpanel Case Study Mesen
Rockpanel Case Study Mesen
Rockpanel Case Study Mesen
Rockpanel Case Study Mesen
Rockpanel Case Study Mesen

Använda produkter: