En helt ny träffpunk lyser upp på Ketelstraat i belgiska Mesen."Smyckeskrinet" är ett förnyelseprojekt i lokalsamhället och är en ny multifunktionell mötesplats för både ungdomar och äldre. Fasaden är beklädd med Rockpanel i en påfallande gyllene färg, med lekfulla linjer och oregelbundna former.  

Den lilla staden Mesen utlyste en tävling för att bygga en ny träffpunkt i ett lokalområde. I Belgien  bestäms storleken på offentliga projekt utifrån antalet allmännyttiga bostäder i kommunen. Därför fastställdes arealen för projektet till högst 100 kvadratmeter. "Jag tolkade därför utformningen som en byggnad på 10 × 10 kvadratmeter, bestående av ett allrum, nödvändiga sanitära installationer, ett kök, förråd och tekniskrum", förklarar arkitekten Stefan Feliers från ARC.   

Använda produkter:

Rockpanel Metals Yellow Gold

1/6
Rockpanel Case Study Mesen

Använda produkter: