Campion är en populär gymnasieskola som ligger i hjärtat av det Sydenham - en mångfaldig del av  Royal Leamington Spa i Storbritannien. Skolan är igång med ett fyraårigt utbyggnadsprojekt, där fas ett avslutas med slutförandet av en ny matte- och vetenskapsbyggnad med 17 klassrum.

Pick Everard valdes som arkitekt av fastighetsägarna Warwickshire County Council för projektet, och Ashe Construction som huvudentreprenör samt SD Samuels som ansvarig installatör av Rockpanel-fasaderna.

Använda produkter:

Rockpanel Chameleon Purple Green Blue

1/6
Rockpanel Case Study Campion School Leamington
Rockpanel Chameleon PGB Purple Green Blue

Använda produkter: