Campion är en populär gymnasieskola som ligger i hjärtat av det Sydenham - en mångfaldig del av  Royal Leamington Spa i Storbritannien. Skolan är igång med ett fyraårigt utbyggnadsprojekt, där fas ett avslutas med slutförandet av en ny matte- och vetenskapsbyggnad med 17 klassrum.

Pick Everard valdes som arkitekt av fastighetsägarna Warwickshire County Council för projektet, och Ashe Construction som huvudentreprenör samt SD Samuels som ansvarig installatör av Rockpanel-fasaderna.

Använda produkter:

Rockpanel Chameleon Purple Green Blue

HERO
Rockpanel Case Study Campion School Leamington
Rockpanel Chameleon PGB Purple Green Blue
Rockpanel Case Study Campion School Leamington
Rockpanel Chameleon PGB Purple Green Blue
Rockpanel Case Study Campion School Leamington
Rockpanel Chameleon PGB Purple Green Blue
Rockpanel Case Study Campion School Leamington
Rockpanel Chameleon PGB Purple Green Blue
Rockpanel Case Study Campion School Leamington
Rockpanel Chameleon PGB Purple Green Blue
Rockpanel Case Study Campion School Leamington
Rockpanel Chameleon PGB Purple Green Blue
Rockpanel Case Study Campion School Leamington
Rockpanel Chameleon PGB Purple Green Blue

Använda produkter: