Det föråldrade äldreboendet De Batouwe i nederndska Tiel i skulle rivas för att ge plats åt nybyggnation. Fastighetsägaren, bostadsbolaget Thius, bestämde sig till sist för att ge byggnaden ett andra liv. Byggnaden demonterades ner till betongkonstruktionen och kläddes sedan på nytt enligt de senaste kraven på hållbarhet och komfort. Rockpanel Stones fasadbeklädnad blev pricken över i för denna omfattande renovering.  

De Batouwe byggdes 1973 och utvidagdes 1988. Äldreboendet erbjöd hyresgästerna egna små lägenheter kombinerat med gemensamma utrymmen för trygghet, service, omsorg, trivsel och avkoppling. Men de 134 bostäderna var omoderna och långt ifrån hållbara. 2010 bestämdes det att fastigheten skulle ge plats för nyproduktion. ”Men 2016 upphävdes beslutet. En studie visade att efterfrågan på allmänna hyresrätter skulle öka kraftigt. Planerna för rivningen ändrades till en omfattande renovering”, säger Wim van Vreeswijk, ställföreträdande chef på byggföretaget De Vree en Sliepen. 

Använda produkter:

Rockpanel Stones Mineral clay

1/5
Rockpanel Case Study 
De Batouwe
Rockpanel Stones

Använda produkter: