Grundskolan De Tassche i Ardooie i Belgien har länge haft ett problem. Byggnaden har inte haft någon tydlig entré och även saknat receptionsyta. I utbyggnadsprojektet, som leddes av Architecten Groep III, ersattes en gammal klosterbyggnad av en helt ny skolbyggnad. Guldfärgade Rockpanel Metals-skivor bidrar till skolans synlighet och leder elever, lärare och besökare till rätt plats. 

Utbyggnadsprojekt

Eftersom arkitekterna på Architects Group III tidigare hade genomfört en mindre renovering av skolan, kunde med hjälp av tidigare kunskap om byggnaden utveckla en bra vision för det nya utbyggnadsprojektet. Den nya byggnaden har en tydlig entréhall som fungerar som receptionsyta samt sanitetsutrymmen för personalen, lärarrum, styrelserum och fyra klassrum som är sammankopplade två och två för att möjliggöra gemensam undervisning. 

Använda produkter:

Rockpanel Metals Custom Design

1/6

Projektinformation:

Projekt: Grundskolan de Tassche
Plats: Krommestraat 2 8850 Ardooie (BE)
Arkitekt: Groep III Architecten
Installatör: Algemene timmer- en Schrijnwerken Christ Blanquart
Produkter: Rockpanel Metals Custom design

Använda produkter: