Derby Cathedral School, en del av Derby Diocesan Academy Trust, är en samundervisningsskola som utbildar över femhundra elever mellan 11 och 19 år. Den ligger i en östliga stadsedel vid järnvägen in mot stadens station. Rockpanel valdes för ytterfasader på den nya trevåningsbyggnadens övre delar och intilliggande idrottshall i två våningar.

Modern arkitektur med lokal förankring

BAM Design var arkitekter och BAM Construction Ltd var huvudentreprenör och var med i hela anbudsprocessen. Marcus Burley som är Associate Architect på BAM Design säger så här: ”Vi började med ett tomt pappersark, medvetna om att vi ville att de nya byggnaderna skulle vittna om det industriella arvet i den kraftfulla arkitektur som omger dem. Vi har gett skolbyggnaden visuell tyngd genom en stor entrésektion och baldakin, med inspiration från den storslagna pelare som ramar in stadens berömda neogeorgiansks rådhus.”

Använda produkter:

Rockpanel Colours: RAL 7037, RAL 7024, RAL 7012, RAL 070 70 60

1/8
Derby Cathedral School Case study
Rockpanel Colours

Använda produkter: