En ”levande” fasad i harmoni med naturen

Familjeföretaget BRUNNER i Eggenfelden i Tyskland har formgett och tillverkat kaminer och öppna spisar av hög kvalitet sedan 1946. Som en följd av beslutet att börja tillverka värme- och pannsystem 2010, blev det allt mer ont om plats, vilket ledde till att en helt ny anläggning uppfördes. Denna formgavs av en lokal arkitekt, prof. Markus Frank, och omfattar två moderna byggnader som både på in- och utsidan ger uttryck för nyskapande och särpräglad hantverksskicklighet. Den anmärkningsvärda fasaden passar väl in med BRUNNER:s framtidsorienterade verksamhet.

En ny kontorsbyggnad med attraktiv arbetsyta samt en ny 4 500 m² stor byggnad för värmeteknik konstruerades. Den innehåller utbildningsrum för anställda och kunder, konstruktions- och testlaboratorier samt lager och leveransavdelning. Träets roll som bränsle i BRUNNER:s produkter återspeglas i den naturliga formgivningen och känslan i båda byggnaderna som är klädda med Rockpanel skivor. De som besöker byggnaderna är också omgivna av trä. Känslan av rymd är fantastisk – över nio meter höga rum, imponerande välvda tak samt stora betongytor i kombination med naturligt varma material såsom stampad jord och solitt trä ger besökaren ett bestående intryck.

Lika flexibel som trä och elegant som cortenstål

Byggnaden har ett varmt och naturligt utseende. En avgörande detalj var att beklädnaden inte inkräktade på byggnadens tydliga stil eller överskred den övergripande budgeten. Cortenstål och takspån i lärkträ övervägdes också som beklädnadsmaterial. Syftet var att skapa homogena ytor med en unik karaktär, med användning av byggmaterial till överkomliga priser. Arkitekten, prof. Markus Frank, föreslog ett antal olika lösningar:

- Till fasaden funderade vi på trä eller rostiga järnnyanser. Staplat trä är i alla fall en del av BRUNNER:s produkter. Byggmaterial är bara helt ekologiska om de är förenliga med omgivningen och det rådande klimatet. Som med traditionella träfasader bör det förekomma en viss väderpåverkan.

Ren, naturlig, unik och robust

Prof. Frank hittade den perfekta lösningen med Rockpanel Natural. Utseende på dessa robusta basaltskivor ”mognar” tack vare solljus och väderpåverkan. Precis som trä påverkas av väder och vind och ändrar färg, mörknar den ursprungliga gulgröna färgen på de obehandlade skivorna efter ca. sex veckor, vilket leder till en påtagligt naturlig och unik fasad.

Offices and factory of the Brunner family business in Eggenfelden, Germany with Rockpanel Natural exterior cladding

Medverkande i projektet

Kund
Ulrich Brunner GmbH, Eggenfelden, Tyskland

Arkitekt
Prof. Markus Frank, Frank Arkitekten GmbH, Eggenfelden, Tyskland

Entreprenör
Mangertseder Zimmerei & Holzbau GmbH, Arnstorf, Tyskland

Fasadebeklädnad
Rockpanel, Roermond, Nederländerna

Modern isolering

Beklädnadsentreprenören, Mangertseder Zimmerei & Holzbau GmbH, monterade genomsläppliga isoleringsskivor av obrännbar stenull (ROCKWOOL Fixrock 035), som ger en modern värmeisolering av fasaden. Rockpanel Natural fasadskivor fästes vid en underram av trä. Skalan och inpassningen av underramen måste överensstämma med den mycket specifika utformning som tagits fram av Markus Frank och dennes kund.

Verkställande direktör Ralf Mangertseder minns:

- Installationsplanen justerades hela tiden i samråd med kunden samtidigt som vi tillhandahöll otaliga prover. Men belöningen för engagemanget var fantastisk – en verkligt individuell fasad, som både är modern och naturlig på samma gång och som passar perfekt till BRUNNER:s etiska normer. V-pelarna och fasadskivornas fogmönster till vänster och höger om huvudentrén framstår som stiliserade träd – precis som Brunner önskade.

Lika lättarbetat som trä

”Sammanlagt har vi installerat mer än 6 268 m² med 10 mm Rockpanel Naturalskivor”, förklarade han. ”Och vi är mycket imponerade av materialets användarvänlighet, i synnerhet när det handlade om att skära till skivorna till värmeteknikbyggnaden. Trots att skivorna är tillverkade av basalt och därför mycket starka, är de lika lätta att arbeta med som trä och dessutom kan samma verktyg användas.

Materialet är enfärgat och påverkas inte av fukt, så varken yta, skärkanter eller borrhål måste målas eller tätas. Samtliga skivor kunde enkelt fästas med skruvar. Han och hans arbetsgrupp var så nöjda med Rockpanel beklädnadsmaterial att de ville fortsätta arbeta med det så mycket som möjligt i framtiden:

- Det skulle inte ha varit möjligt, eller skulle åtminstone ha krävt betydligt större ansträngningar att genomföra den komplexa installationsplanen för kontorsbyggnaden med någon annan produkt.

Antracitnyanser

Ralf Mangertseders arbetsgrupp använde sig av antracitgrå Rockpanel Colours skivor (RAL 7016) för att klä bron mellan kontors- och värmeteknikbygnaden. Den gråa färgen kontrasterar fint mot de två byggnadernas varma bruna nyanser. Ulrich Brunner är mycket nöjd med resultatet:

- Vi värdesätter egenart och har en ytterst unik företagskultur i alla avseenden. Det var därför som vi tog oss tid att utveckla en mycket distinkt och minimalistisk fasad för att visa upp våra vackra kontor och utställningslokaler. Byggnaden är imponerande utan att vara svulstig – det är så vi ville ha det och det är så våra gäster upplever den.

rockpanel