I februari 2014 fattade Stadtwerke Triers styrelse beslut om att bygga energi- och teknikparken Trier (ETP Trier) i Tyskland. Syftet var att renovera det tidigare pappersbruket Ehn och uppföra en rad nya byggnader som skulle centralisera Stadtwerke Trier och kommunen Trier i ett klimatneutralt eko-kommersiellt område. För detta projekt monterades 12.500 m2 av Rockpanel Colours fasadbeklädnad. Det totala området är 45.000 m2 och byggnaderna kommer att ge plats åt 400 anställda. 

Produkter som används:

Rockpanel Colours RAL 7001, RAL 7004, RAL 7035, RAL 070 70 60, RAL 130 50 30, RAL 130 80 20, RAL 150 80 10

1/6
Rockpanel Case Study
Sh Trier
Rockpanel Colours RAL 7001, RAL 7004, RAL 7035, RAL 070 70 60, RAL 130 50 30, RAL 130 80 20, RAL 150 80 10

Produkter som används: