2021 skulle bostadsföreningen Forus Terrasse strax söder om norska Stavanger utföra underhåll av deras träfasad. Detta visade sig bli ett större projekt när entreprenören BK Bygg upptäckte att fasaden inte uppfyllde brandklassningen som krävdes på träbeklädnaden. Forus Terrasse har nu fått en helt ny fasad med Rockpanel, som säkrar bostadsföreningen en framtid med minimalt underhåll och färre bekymmer när det gäller fukt och brand.

Forus Terrasse ligger i Sola kommun med kort avstånd till institutioner, idrottsanläggning, golfbana, stränder och fina vandringsleder. Bostadsföreningen består av 24 lägenheter och är en del av ett större område med flera bostadsföreningar med samma typ av gemensamt ägande, och byggdes mellan 2007 och 2012. Samtliga byggnader i bostadsföreningen hade en mörk träpanelfasad som bostadsföreningen ville måla om. Det visade sig bli en större uppgift, men som slutade med både nöjda lägenhetsinnehavare och hantverkare när valet av fasadmaterial landade på Rockpanel Woods. 

Använda produkter:

Rockpanel Woods (Black Oak)

1/7
Rockpanel case study Forus Terrasse 
Norway
Rockpanel Woods
Renovation
Rockpanel Woods

Använda produkter: