Overdinkels vårdcentral i Nederländerna ligger i två restaurerade historiska byggnader som ägs av Marco Bergsma. Byggnaderna var tidigare en prästgård och en kyrka. När Marco letade efter en lämplig fasadbeklädnad gjorde han det tillsammans med byggmaterialleverantören Raab Karcher och valet föll på Rockpanel fasadbeklädnad i utförandet Rockpanel Metals (Advanced Bronze).

Byggnaderna från 1909 är skyddade på grund av sitt kulturella och historiska värde och därför krävdes ett restaureringstillstånd innan arbete kunde utföras på dem.

Använda produkter:

Rockpanel Metals 8mm Advanced Bronze

1/7
Rockpanel Case Study 
Overdinkel
Rockpanel Metals
Advanced Bronze

Använda produkter: