Gravenbos-skolan i belgiska Gistel kämpade med ett kapacitetsproblem och genomgick därför en renovering samt utbyggnad av den befintliga byggnaden för att öka ytan. Nu förskönar Rockpanel Woods och Rockpanel Stones Concrete Platinum skolans fasad med en naturligt tilltalande karaktär.   

Renoveringen av skolan omfattade fyra klassrum och en multifunktionell hallförlängning för både grund-och förskolan. Sanitetsutrymmena, några befintliga klassrum och matsalen  utvidgades samt renoverades. Klassrummen är medvetet inte placerade i mitten av skolan, utan i stället intill korridorer för att säkerställa ed förbättrad genomströmning av elever och en mer kompakt byggnad. Akustisk komfort och flexibel användning av klassrummen beaktades också under renoveringen. 

Använda produkter:

Rockpanel Woods & Rockpanel Stones Concrete Platinum

1/6
Rockpanel Case Study Gistel

Använda produkter: