Förfallen lagerlokal blir fantastiskt showroom

I industriområdet Martenshoek Noord i Hoogezand i norra Nederländerna har en gammal lagerbyggnad omvandlats till ett nytt mångfunktionellt centrallager för vattenbolaget Waterbedrijf Groningen. Kontraktet för det omfattande projektet tilldelades arkitektbyrån Team 4. Det som utmärker byggnaden vid första anblick är fasaden av glas och de blå, vita och silverfärgade ytorna som speglar vattenbolagets hållbara mission och som också är en anspelning på läget vid kanalen Winschoterdiep.

Unik design

Vid utformningen av den nya fasaden sökte arkitekten Nico Visser inspiration i Waterbedrijf Groningens kärnverksamhet och i byggnadens läge vid kanalen. ”Vi valde fasadbeklädnaden Rockpanel Colours i uppdragsgivarens blå profilfärg och kompletterade det med vita och silverfärgade paneler. När solen lyser mot vattnet i kanalen återspeglas det mot fasaden. Och när skymningen faller tänds raderna med blå led-lampor som sitter dolda i fogarna mellan de färgade panelerna, och det väcker fasaden till liv.”

Speciella material

Beslutet att använda Rockpanel Colours fasadpaneler var i första hand ett estetiskt val. ”Uppdragsgivaren ville att panelerna skulle skruvas fast. Rockpanel monteras med en liten fästanordning som har samma RAL-kulör som panelerna. Det ger det bästa resultatet ur estetisk synvinkel. Panelerna kan dessutom beställas i nästan alla tänkbara RAL-kulörer, alltså även den som vattenbolaget har”, berättar arkitekten. ”Vi har använt dessa färgade paneler i flera tidigare projekt och de har visat sig vara av mycket hög kvalitet. Inga missfärgningar, deformationer eller andra problem, trots att plattorna utsätts för väder och vind dygnet runt, året runt.”

Innan renoveringen

Efter renoveringen

Vattenbolagets showroom

Byggnaden har redan tagits i bruk och alla parter är mer än nöjda med resultatet. Visser: ”Slutresultatet är mycket mer än bara ett företagslager, det är ett skyltfönster för vattenbolaget. Det är en plats som visar var vattenbolaget befinner sig idag, men också hur man ser på framtiden.”

The Groninger Water Company in Hoogezand with Rockpanel Colours facade cladding

De faktum

Arkitekt
TEAM 4

Byggföretag
Van Wijnen

Återförsäljare
Jongeneel

Fasadpaneler
Rockpanel Colours

rockpanel