Den nya grundskolan Sint-Jozef Sint-Pieter i Blankenberge i Belgien är ett riktigt blickfång. De färgglada Rockpanel-fasadskivorna ger byggnaden ett fräscht utseende och nödvändig motståndskraft, vilket är mycket viktigt eftersom skolan ligger nära kusten. AVDK aRCHITECten valde en kompakt byggnad med delade våningsplan som också återspeglas i fasadens färgspel. 

Bygger en framtidssäkrad skola 

Den nya byggnaden,Sint-Jozef Sint-Pieter, i Blankenberge i Belgien byggdes som en del av projektet Schools of Tomorrow. Den gamla skolbyggnaden var i dåligt skick och hade blivit alldeles för liten för ett expanderande samhälle, så en ny byggnad var det bästa alternativet. I dag har skolan sex klassrum för förskolan, tolv klassrum för låg- och mellanstadie, en gymnastiksal och en multihall som också fungerar som matsal för eleverna.  

”Skolan ligger mitt i ett stadskvarter. Utmaningen var därför att genomföra ett omfattande byggprojekt utan att störa grannarna, samt att skapa tillräckligt med ljus och översikt i klassrummen”, säger Frederik Tomme, projektarkitekt på AVDK aRCHITECten. ”Därför valde vi en kompakt byggnad med en gymnastiksal delvis under jord. Den sticker upp en och en halv meter ovanför marken så att tillräckligt med dagsljus säkerställs. Klassrummen ovanpå idrottshallen har ”lyfts upp” en och en halv våning jämfört med rummen bredvid i ett tvåplanssystem, vilket skapar en rumslig relation mellan de båda byggnadsenheterna.” 

Använda produkter:

Rockpanel Colours RAL 130 80 20 & RAL 130 50 30

1/5

Projektinformation:

Projekt: Grundskolan Sint-Jozef en Sint-Pieter 
Plats: Blankenberge (Belgien) 
Arkitekt: Avdk - aRCHITEC     
Huvudentreprenör: Artes-Depret   
Installation: Tom Mauws bvba    
Infästning: Skruvar 
Foto: Dennis Desmet 
Produkter som använts: Rockpanel Colours RAL 130 80 20 och RAL 130 50 30

Använda produkter: