Som en del av University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust (UHB) i England finns det en rad viktiga tjänster inom hälsa och sjukvård under ett och samma tak på Heartlands Treatment Centre (HTC). Målet är att kunna behandla upp till 1 500 patienter per dag.

Den moderna tillbyggnaden på över 18 000 m2 är fördelad på fyra våningar. Sjukhuset strävar efter att erbjuda en ”one-stop-shop”, vilket innebär att fler behandlingar för fler patienter genomförs på ett mer effektivt sätt. Det nya centret omfattar diagnostik, dagkirurgi, endoskopi, audiologi, öppenvårdsmottagningar, terapi och bilddiagnostik. Den allra senaste tekniken har installerats, härunder operationssalar och avancerad bildbehandlingsutrustning.


Gillar du denna design? Beställ prover

Använda produkter:

Rockpanel A2 Metals (White Aluminium and Gunmetal)

1/5
Heartlands Hospital Case Study

Använda produkter: