Den tyska staden Altdorf vid Nürnberg finns en ny högstadie- och gymnasieskolaDömges Architekten ritade Leibniz Gymnasiums nya skolbyggnad som en så kallad “paviljongskola”, där fokus ligger på gemenskapskänslan och att hitta den egna identiteten. Alla klassrum har stora fönster som stärker kontakten med utomhusmiljön. En stor del av exteriören ytorna är beklädda med Rockpanels fasadbeklädnad.  

Använda produkter:

Rockpanel Natural

Använda produkter: