I centrala Lublin i Polen, ligger Active Residence-byggnaden. Sexvåningsbyggnaden består av ett antal lägenheter med varierande storlek från 30 till 124 m². På bottenvåningen finns plats för ett antal kommersiella lokaler. Över 6 000 m²  Rockpanel Woods Teak och Rockpanel Colours i offwhite har monterats i projektet.  

Använda produkter:

Rockpanel Woods Teak, Rockpanel Colours RAL 9010 with ProtectPlus

Rockpanel Case Study Lublin Poland
Rockpanel Woods Teak, Rockpanel Colours RAL 9010 ProtectPlus
Rockpanel Case Study Lublin Poland
Rockpanel Woods Teak, Rockpanel Colours RAL 9010 ProtectPlus
Rockpanel Case Study Lublin Poland
Rockpanel Woods Teak, Rockpanel Colours RAL 9010 ProtectPlus
Rockpanel Case Study Lublin Poland
Rockpanel Woods Teak, Rockpanel Colours RAL 9010 ProtectPlus
Rockpanel Case Study Lublin Poland
Rockpanel Woods Teak, Rockpanel Colours RAL 9010 ProtectPlus
Rockpanel Case Study Lublin Poland
Rockpanel Woods Teak, Rockpanel Colours RAL 9010 ProtectPlus
Rockpanel Case Study Lublin Poland
Rockpanel Woods Teak, Rockpanel Colours RAL 9010 ProtectPlus
Rockpanel Case Study Lublin Poland
Rockpanel Woods Teak, Rockpanel Colours RAL 9010 ProtectPlus
Rockpanel Case Study Lublin Poland
Rockpanel Woods Teak, Rockpanel Colours RAL 9010 ProtectPlus

Projektinformation:

Projekt: Active Residence 
Plats: Lublin, Polen 
Byggnadstyp: Bostad 
Projekttyp: Nybyggnation 
Arkitekt: Herman and Partners Associated Architects 
Rockpanel-produkter: Rockpanel Woods Teak, Rockpanel Colours RAL 9010 med ProtectPlus

Använda produkter: