Luton Campus på University of Bedfordshire har klätts om helt och hållet i en fantastisk blandning
av Rockpanel-ytterfasader som ger ett vackert, brandsäkert och framtidssäkrat boende för tusentals studenter.

Problem med den ursprungliga fasaden lösta.

Installationsspecialisten Sorba UK Limited fick i uppdrag av huvudentreprenören Kier Construction att undersöka den befintliga ytterbeklädnaden på University of Bedfordshires Luton Campus för att se om de material som användes uppfyllde gällande byggnadsbestämmelser, särskilt med avseende på brand.

Mel Noon, Business Manager på Sorba UK, säger så här om systemet: ”Grundläggande problem upptäcktes med de ursprungliga material som användes och vi instruerades att ta bort alla befintliga beklädnadselement på bakväggen och återinstallera nya material som efterlevde kraven. Rockpanel-produkter användes främst på grund av deras A2-klassificering och efterlevnad av de nya byggnadskraven för höghus.

Använda produkter:

Rockpanel Metals:
White Aluminium and Grey Aluminium + custom colour

1/7
Case Study Luton Campus
Rockpanel Metals
White Aluminium and Grey Aluminium + custom colour matched options (from old Brilliant range)

Använda produkter: