MATRIX DOORS från Boom i Belgien har specialiserat sig på takskjutportar i 30 år, och en ny generationen i Nijs-familjen är nu också verksam i företaget. Det belgiska familjeföretaget har specialiserat sig på tillverkning, försäljning och installation av takskjutportar i både privat och industriell sektor. Tack vare god tillväxt uppstod behovet av en ny kontorsbyggnad. BAO Architects från Bornem uppdraget att rita en iögonfallande och modern ny bas för verksamheten.  Men eftersom MATRIX DOORS kände till Rockpanel valde själva fasadskivorna och monterade dem. 

Använda produkter:

Rockpanel Colours RAL 9010

Rockpanel Case Study Matrix
Rockpanel Case Study Matrix
Rockpanel Case Study Matrix
Rockpanel Case Study Matrix

Projektinformation

Projekt: MATRIX DOORS

Projekttyp: nybyggnation 

Byggnadstyp: kommersiell 

Plats: Boom, Belgien 

Arkitekt: BAO-architecten 

Installatör: MATRIX DOORS 

Produkt som använts: Rockpanel Colours RAL 9010 

Använda produkter: