Ofta kläs fasader på stora fabriker och logistikbyggnader med intetsägande sandwichpaneler som varken gör till eller från för byggnadens arkitektoniska uttryck. Så tänkte man dock inte när Parafon, del av ROCKWOOL-koncernen, skulle bygga ny fabriksanläggning i Skövde. Istället valde man att kontakta en arkitekt och klä in den färdiga byggnaden med estetiskt tilltalande fasadskivor från systerföretaget Rockpanel.

Ett industriområde sticker sällan ut för sin estetik. Fabriker i större skala kläs normalt med sandwichpaneler som möter de funktionella kraven. Men desto närmare industribebyggelsen kommer stora vägar, städer och bostadsområden, ju mer vikt läggs på att de ska matcha stadsbilden.

Så har man tänkt i Skövde, där Parafon nyligen flyttat in i nya fabrikslokaler. Här har man valt att använda sig av fasadskivor från Rockpanel, som förskönar byggnaden och hjälper den storskaliga byggnationen att både passa in i stadsbilden – samtidigt som den sticker ut från normen.

Använda produkter:

Rockpanel Woods: Marble Oak, Rhinestone Oak, Slate Oak

1/7
Case study Parafon fabriken
Rockpanel Woods
Marble Oak
Slate Oak
Rhinestone Oak
New Build

Använda produkter: