Särskola med livfull fasad

Lättarbetad, enkelt underhåll och attraktiv – så löd kraven på fasaden till utbyggnaden på en särskola i Pfarrkirchen i Bayern. Lösningen blev en bakventilerad fasad med Rockpanel Rockclad fasadskivor. Tre olika nyanser av grönt samt oregelbunden layout med sneda fogar ger en varierad och levande beklädnad.

I egenskap av skola som inriktar sig på barn med särskilda behov, är Betty Greifskolan en viktig del i det övergripande utbildningssystemet i Rottal-Innområdet. Nio årskurser undervisas i tio klasser och en heldagsklass i Pfarrkirchen samt ytterligare förberedande grupper med tio elever i varje. Som en följd av detta hade byggnaden som uppfördes på 1980-talet, med sammanlagt 150 elever, nått gränsen för vad den klarade av. Med en totalbudget på nära fem miljoner euro, skulle skolan byggas ut med 450 m² och de befintliga lokalerna renoveras.

Ombyggnadsarbeten under skoltid

Konceptet som framlades av COPLAN AG, en oberoende ingenjörsfirma från Eggenfelden med betydande erfarenhet av skolbyggnader, i synnerhet under läsår, valdes genom en europeisk anbudsprocess. Projektet omfattade en utbyggnad med plant tak, bestående av två flyglar. Den västra flygeln anslöt till den befintliga byggnaden och den norra uppfördes som ytterligare en våning som fortsatte från den befintliga byggnaden och vilade på pelare på en sluttning. Genom detta kunde den befintliga skolgården utökas och ett tak tillkom som skydd mot väder och vind. Konstruktionen skapade därigenom idealiska förutsättningar för individuellt stöd till barnen och säkerställde samtidigt en optimal anslutning till den befintliga byggnaden.

Rockpanel fasadskivor övertygade hela vägen

Beslutet att använda sig av Rockpanelskivor fattades efter en omfattande urvalsprocess. Olika möjligheter diskuterades. Den ursprungliga arkitektlösningen omfattade utvändig träpanel. Då entreprenören oroade sig över att detta på lång sikt skulle kunna innebära höga underhållskostnader, var man tvungen att leta efter andra lösningar. Dessutom kände entreprenören att det var viktigt med en levande och barnvänlig fasad. Rockpanelskivorna valdes tack vare de många färgalternativen, smidigheten och hållbarheten. “Det var precis rätt produkt för våra syften med fasaden till Betty Greifskolan”, framhöll Torsten Mehlsteibl, statligt auktoriserad tekniker med ansvar för planering och byggplatsförvaltning hos COPLAN AG. Planerarna höll sig på säker mark också när det handlade om brandskydd: Vanliga Rockpanelskivor uppfyller europaklass B-s2, d0 (enligt EN 13501-1). Dessutom utgjorde dessa ett synnerligen miljövänligt alternativ jämfört med andra fasadbeklädnadsmaterial. BRE Global Institute, som ingår i det brittiska forsknings- och certifieringscentret Building Research Establishment (BRE), och som är erkänt världen över för sina oberoende expertbedömningar, bekräftade Rockpanelskivornas miljöegenskaper och gav dem en A+ / A-klassning.

Det stora färgurvalet var avgörande

Dietmar Wöhler, designarkitekt hos COPLAN AG, övertygades av det stora sortiment och färgurval som erbjöds av Rockpanel fasadskivor. Detta innebar att arkitekten fick en stor mängd olika designalternativ att välja mellan. Man använde sig av Rockpanel Rockcladsortimentet som ger ett nästan obegränsat färgurval. Femtio standardkulörer kan levereras direkt från lager. Med en minimikvantitet om 100 m² kan tillverkaren producera praktiskt taget vilken RAL/NCS-färg som helst. “Med tanke på Rockpanel Rockcladsortimentets bredd, övergav vi idén med en träliknande fasad och valde en med fri design” sade arkitekt Dietmar Wöhler.

Resultatet blev en fasad i tre olika gröna nyanser, samtliga med specialfärger i utförande Durable 8 mm. De monterades oregelbundet och skapade på så sätt en varierad och levande fasad. Sneda fogar förstärkte effekten och man undvek på så vis ett stramt och monotont panelarrangemang. “Eftersom Rockpanelfasadskivorna finns i praktiskt taget vilken RAL-färg som helst och är mycket lätta att arbeta med, kunde fasaden uppföras precis så som vi planerade”, förklarade arkitekten entusiastiskt.

Extra lager för extra skydd

För att tillgodose entreprenörens önskemål om en fasad med små underhållskrav, fick skivorna en extra skyddande behandling. Detta transparenta ProtectPluslagret är vattenavstötande och förbättrar skivornas självrengörande egenskaper. Ackumulerad smuts fastnar alltså inte på ytan utan spolas helt enkelt bort av regn eller vatten. Skivorna håller sig rena och t.o.m. graffiti som ofta påträffas i skolor kan enkelt tas bort med specialrengöringsmedel.

Utbyggnaden blev verkligen ett lyft för Betty Greifskolan. “Fasadfärgerna är alltid klara och tydliga” säger Fritz Preisinger, rektor på Betty Greifskolan, när han talar om det framgångsrika genomförandet av projektet, och tillägger: “Till och med när det regnar och solen inte skiner, så skimrar det gröna fortfarande”. Den generella renoveringen av Betty Greifskolans gamla byggnad är planerad till våren 2018.

Renovation and extension of the Betty-Greif school in Pfarrkirchen, Germany with Rockpanel Colours incl. ProtectPlus coating

Konstruktionsansvariga

Byggentreprenör
Rottal-Inn administrativa distrikt, Tyskland

Planering
COPLAN AG, Eggenfelden, Tyskland

Fasadskivor
Rockpanel, Roermond, Nederländerna

rockpanel