Rockpanel-fasadskivor monterades på två sjuvåningshus för att visuellt matcha fasadbeklädnaden de skulle ersätta. När man fasadrenoverar byggnader över 18 meter i Storbritannien måste fasadkonstruktionen klara minst Euroklass A2-s1, d0.  

Revitaliserat Bermondsey Spa-område 

Central London Thames-området har genomgått en omfattande stadsförvandling på senare tid, och nya prisvärda bostäder, kommersiella och offentliga lokaler, samt samhällsfastigheter har ersatt befintliga byggnader. Över 15 000 invånare bor nu i ett levande och sprudlande område.  

Använda produkter:

Rockpanel A2 Woods customized design to match original cladding
Rockpanel A2 Colours RAL 6034 (turquoise)

1/9

Projektinformation:

Projekt: Prospect & Hicks 
Typ: Ny beklädnad, bostad 
Arkitekt: Martin Arnold Ltd. 
Ägare: The Hyde Group 
Entreprenör: Martin Arnold Ltd. 
Installatör: Lawtech Group 
Produkter som använts: 

  • Rockpanel A2 Woods,specialanpassad för att matcha den ursprungliga beklädnaden 
  • Rockpanel A2 Colours RAL 6034 (turkos) 
  • Rockwool-produkter: 25 mm Rockwool RWA45, Rockwool SP Firestop OSCB 120 (56 mm), Rockwool SP Firestop OSCB 120 (156 mm) och ROCKWOOL SP 120 Firestop Slab 

Använda produkter: