DEUTSCHE ROCKWOOL har framgångsrikt slutfört en omfattande renovering av sitt huvudkontor i Gladbeck. En av kontorsbyggnaderna - byggd 1974 - genomgick en betydande omvandling när det gäller energieffektivitet och estetik. Med en tillbyggnad på 435 m2 fördes byggnaden in i detta århundrade. Ett stort fokus låg på att minska värmeförlusterna, vilket uppnåddes genom att optimera isoleringen i hela byggnadens stomkonstruktion. Som ett resultat har värmebehovet nu minskat till 70,85 kWh per år och kvadratmeter. Fasaderna är klädda med Rockpanel Colours och Rockpanel Premium fasadbeklädnad

Använda produkter:

Rockpanel Colours 9 mm und Premium 11 mm in Weiß (RAL 9010)

1/9
Rockpanel Case Study
Renovation ROCKWOOL Office Gladbeck
Rockpanel Colours RAL9010

Använda produkter: